Home PHẦN MỀM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ATVSLĐ TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ATVSLĐ TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Phần mềm quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tự động xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; chiết xuất các loại báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước, kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, kế hoạch kiểm định máy thiết bị, kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

No posts to display