Home ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH – BỘ CÔNG THƯƠNG

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Địa chỉ: số 54/102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Đối tượng kiểm định được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định:

  1. Nhóm A: Nồi hơi nhà máy điện.
  2. Nhóm B: Nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng.
  3. Nhóm C: Hệ thống điều chế, nạp, cấp, bình, bồn, bể chứa sản phẩm dầu khí, khí dầu mỏ (LPG, LNG, CNG), đường ống vận chuyển, phân phối khí dầu mỏ cố định bằng kim loại và đường ống công nghệ trong các công trình dầu khí trên đất liền.
  4. Nhóm D: Chai chứa LPG.