Home ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT, NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT, NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm trang bị, tăng thêm năng lực thực hiện nghề; bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn nghề nghiệp để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động.

No posts to display