Công đoàn nghành nông nghiệp triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

0
328
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nơi công sở năm 2019

Cập nhật: ngày 21/5/2019

    Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được triển khai thực hiện với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019.

   Thực hiện kế hoạch 5072/KH-BCDTƯ của Ban chỉ đạo tháng hành động về ATVSLĐ trung ương ngày 30/11/2018 về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Công đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã hướng dẫn thực hiện tới các cấp công đoàn.

    Trao đổi với Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Công đoàn Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bà cho biết: Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Công đoàn Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch số 10/KH-CĐKTHT để triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. Các nội dung đã được triển khai thực hiện từ ngày 01/05/2019 gồm:

1. In và treo khẩu hiệu của tháng an toàn với nội dung: “Tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính mình, đồng nghiệp và gia đình”.

2. Kiện toàn đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, kiểm tra chất lượng các phương tiện, thiết bị phục vụ chữa cháy.

3. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nơi công sở năm 2019.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nơi công sở năm 2019

    Tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp, nhiều hoạt động của tháng an toàn được Công đoàn trung tâm triển khai:

1. Tổ chức in khẩu hiệu và treo tại trụ sở chính, các văn phòng đại diện, trạm kiểm định trong suốt thời gian tháng an toàn: “Tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính mình, đồng nghiệp và gia đình”. Số lượng khẩu hiệu được in và treo: 6 cái.

2. Tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin, chính sách, pháp luật, khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động cho các giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định viên, thử nghiệm viên (tổ chức 3 lớp).

3. Tổ chức thực hiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp theo chương trình quốc gia tại tỉnh Quảng Ngãi.

4. Rà soát, mua sắm bổ sung phương tiện bảo vệ cá nhân theo kế hoạch năm 2019.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát hiện trường đối với các Kiểm định viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn.

6. Công đoàn Trung tâm phối hợp với đoàn thanh niên tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp” trong cơ quan.

7. Tiếp tục triển khai khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Văn phòng đại diện phía Nam, Văn phòng đại diện Đồng bằng sông Cửu Long, Văn phòng đại diện miền Trung – Tây nguyên.

    Với những nội dung và hành động thiết thực của Công đoàn Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn sẽ góp phần kiềm chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp liên quan đến lao động; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động từng bước chuyển biến tích cực và có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Máy cấy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here